Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
PDF Ispis E-mail

Sve informacije vezane za prijavu elementarne nepogode (mraz) moete pogledati na

http://www.samobor.hr/novosti/prijavite-stetu-uzrokovanu-elementarnom-nepogodom


Ažurirano Utorak, 02 Svibanj 2017 14:20
 
IZBORI 2017 PDF Ispis E-mail

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora imenuje i raspušta bira?ke odbore za
provedbu lokalnih izbora na podru?ju Grada Samobora, te je duno bira?ke odbore imenovati
do 10. svibnja 2017. godine.

Bira?ki odbor ?ine predsjednik i potpredsjednik, koji ne smiju biti ?lanovi niti jedne
politi?ke stranke, niti kandidati na izborima, te osam ?lanova, koji ne smiju biti kandidati na
izborima. Od osam ?lanova bira?kih odbora, po dva ?lana bira?kog odbora predlae ve?inska
politi?ka grupacija i oporbene politi?ke stranke sukladno strana?kom sastavu Gradskog vije?a
Grada Samobora na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dok po dva ?lana
predlau ve?inska politi?ka grupacija i oporbene politi?ke stranke sukladno strana?kom
sastavu upanijske skupštine Zagreba?ke upanije.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
bira?kim odborima, njihov raspored odredit ?e Gradsko izborno povjerenstvo drijebom, na
na?in da ?e predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u
najve?em mogu?em broju bira?kih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Politi?ke stranke dune su odrediti ?lanove bira?kih odbora i dostaviti njihova imena i izjave
o prihva?anju dunosti ?lana bira?kog odbora Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije
08. svibnja, do 24,00 sata. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju
Gradskom izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Gradsko izborno povjerenstvo ?e
samostalno odrediti ?lanove bira?kih odbora od kandidata koji su se prijavili za predsjednike
ili potpredsjednike bira?kih odbora.

Prijave za predsjednike i potpredsjednike bira?kih odbora podnositi ?e se 05. svibnja
2017. godine u vremenu od 12,00 do 18,00 sati i 06. svibnja 2017. godine od 9,00 sati do
13,00 sati u prostorijama Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora, Samobor, Trg
kralja Tomislava 5, soba br. 18 (u prizemlju), na propisanim obrascima koji ?e se mo?i
podignuti u Gradskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti na mrenim stranicama grada
Samobora www.samobor.hr

Bira?ki odbori imenovani za provedbu lokalnih izbora mogu, sukladno ?lanku 26.
Odluke o izborima ?lanova vije?a mjesnih odbora i gradskih ?etvrti Grada Samobora
(Slubene vijesti Grada Samobora br. 1/13), temeljem odluke Gradskog izbornog
povjerenstva za mjesne izbore Grada Samobora, obavljati i poslove bira?kih odbora za izbor
?lanova vije?a mjesnih odbora i gradskih ?etvrti.

Predsjednik Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Samobora
Darko upan?i?, dipl. iur.


Ažurirano Subota, 22 Travanj 2017 09:07
 
Obredi Velikoga Tjedna PDF Ispis E-mail

Veliki ?etvrtak - Posljednja ve?era - 19h

Veliki Petak - Obred Muke Gospodnje - 19h

Velika Subota - Vazmeno Bdijenje - 20h

Uskrs - Mise u 8h i 10h

Uskrsni ponedjeljak - Misa u 19h

 

Blagoslov hrane
1. Na Veliku Subotu nakon vazmenog bdijenja.
2. Na Uskrs nakon mise u 8h.

 

 

 


Ažurirano Utorak, 11 Travanj 2017 13:48
 
Sretan i blagoslovljen Uskrs PDF Ispis E-mail

 

eli Vam VMO Rakov Potok!


 

Ažurirano Utorak, 11 Travanj 2017 13:36
 
PDF Ispis E-mail
Ovu nedjelju (09.04.) je blagdan Nedjelja Muke Gospodnje (Cvjetnica). Misa ?e se odrati u 10h.
 
Osigurali smo 500 Maslinovih gran?ica koje ?e se dijeliti ispred crkve. Cijena je dobrotvorni prilog koji date pri preuzimanju gran?ica a sav novac prikupljen na taj na?in ide Caritasu.
Zamolili bi voza?e da ne parkiraju na platou ispred crkve jer sveta misa zapo?inje ispred crkve sa citanjem Evan?elja nakon ?ega u procesiji svi zajedno ulazimo u crkvu, u spomen na Isusov ulazak u Jeruzalem.

Ažurirano Četvrtak, 06 Travanj 2017 16:33
 
PDF Ispis E-mail
Sve?anim potpisivanjem koalicijskih sporazuma na razini Grada Samobora i Zagreba?ke upanije, u samoborskoj Galeriji Prica u nedjelju, 2. travnja, ?elnici HSS-a, SDP-a, HNS-a i Hrvatskih laburista – Stranke rada, potvrdili su zajedni?ki nastup na predstoje?im lokalnim izborima. 
Predsjednik Hrvatske selja?ke stranke i gradona?elnik Grada Samobora Krešo Beljak i predsjednica samoborskog Gradskog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske Sanja Horvat Ivekovi? potpisali su sporazum kojim ?e i na ove izbore iza?i sa zajedni?kom listom kandidata na ?elu s Krešom Beljakom, koji o?ekuje i svoj tre?i uzastopni mandat gradona?elnika Samobora. I gradona?elnik Beljak i njegova zamjenica Horvat Ivekovi? u svojim su kratkim obra?anjima svojim ?lanovima, simpatizerima, gostima, i zaista brojnim medijima koji su pratili ovo doga?anje, još jednom naglasili kako njihova koalicija u Gradu Samoboru odli?no funkcionira, potvrdivši to s tek nekoliko primjera i ostvarenih projekata, kojima se Grad Samobor po svim relevantnim parametrima i anketama isti?e po kvaliteti ivota svojih stanovnika ne samo u upaniji, ve? i na razini drave. 
Potporu dugogodišnjem HSS-ovom upanu Zagreba?ke upanije Stjepanu Koi?u, ujedno i zajedni?kom kandidatu za novog upana, osigurali su SDP, HNS i Hrvatski laburisti, ?iji su ?elnici potpisali sporazum o zajedni?koj kandidacijskoj listi za ove izbore. 
Tim povodom prisutnima su se obratili upan Stjepan Koi?, predsjednik SDP-a Davor Bernardi?, predsjednik laburista David Bregovac i predsjednik upanijske organizacije HNS-a Dubravko Ponoš. 
Dugo su još nakon potpisivanja ovih sporazuma o zajedni?koj suradnji ?elnici stranaka i kandidati odgovarali na brojna pitanja medija, nakon ?ega su prošetali do glavnog gradskog trga, druili se sa Samoborcima i njihovim gostima te zajedno popili zasluenu kavu. 

Ažurirano Srijeda, 05 Travanj 2017 18:25
 
PDF Ispis E-mail

Poštovane mještanke, ?lanovi VMO Rakov Potok ele Vam:


 
Pozivamo Vas na DEMONSTRACIJU REZIDBE VO?AKA I VINOVE LOZE PDF Ispis E-mail
demonstrator Franjo Meštrovi? dipl.ing., savjetodavni stru?njak za vo?arstvo s velikim rezultatima i ugledom u Zagreba?koj upaniji i Dragutin Koleti?, vinogradar i podrumar
u subotu, 04. oujka 2017. godine u 10:00 sati
Mjesto: vo?njak Franjeva?kog samostana uznesenja BDM, Milana Langa 18, Samobor
* Nakon demonstracije razgovor s mogu?noš?u postavljanja pitanja, a za ostale informacije zovite na 091 3366 - 507.
* U slu?aju lošeg vremena demonstracija se odga?a za sljede?u subotu

Ažurirano Ponedjeljak, 27 Veljača 2017 21:25
 
PDF Ispis E-mail

U ?etvrtak 16. velja?e u 18.30 sati u upnoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku upljani su se oprostili od svojeg voljenog upnika vl?. Stjepana Drug?evi?a. Sv. misu u prepunoj upnoj crkvi predvodio je zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani?.

Pokoj vje?ni daruj mu, Gospodine!
I svjetlost vje?na svijetlila njemu!
Po?ivao u miru!
Amen.

 

 


Ažurirano Četvrtak, 16 Veljača 2017 21:37
 
Preminuo vl?. Stjepan Drug?evi? (1945. - 2017.) PDF Ispis E-mail
Rakov Potok, (IKA) - Sve?enik Zagreba?ke nadbiskupije i upnik upe Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku Stjepan Drug?evi? umro je u utorak 14. velja?e u Rakovom Potoku u 72. godini ivota i 46. godini sve?eništva. 
Oproštajnu misu za preminulog Stjepana Drug?evi?a, u ?etvrtak 16. velja?e u 18.30 sati u upnoj crkvi Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku predvodit ?e zagreba?ki nadbiskup kardinal Josip Bozani?. 
Ukop preminulog vl?. Drug?evi?a bit ?e u petak 17. velja?e u 14 sati na mjesnom groblju u Erdovcu pokraj Krievaca. 
Vl?. Drug?evi? ro?en je 18. kolovoza 1945. u Dijankovu, upa Krievci. Nakon srednje škole u Krievcima i poloene velike mature, te odsluenoga 18-mjese?nog vojnog roka, upisuje se na zagreba?ku bogosloviju i zare?en je za sve?enika 27. lipnja 1971. U jesen, 23. rujna 1971. godine preuzima slubu upnog vikara u upi sv. Blaa u Zagrebu.
Zbog pastoralnih potreba javlja se dobrovoljno za upravitelja upe sv. Petra u Zapreši?u od 3. rujna 1973. godine, s tim da još 4 naredne godine ostaje i u slubi upnog vikara u upi sv. Blaa u Zagrebu.
Slubu upnika upe sv. Petra u Zapreši?u obnaša do 3. rujna 1986. godine. Od 14. rujna 1986. godine pa do 28. kolovoza 2004. godine obnaša slubu upravitelja upe sv. Nikole biskupa u Bistri.
Od 1. srpnja 2001. godine do 2004. godine obnaša slubu dekana Zapreši?koga dekanata.
upnikom upe Presvetog Srca Isusova u Rakovom Potoku imenovan je 29. kolovoza 2004. godine i na toj slubi ostaje sve do svoje smrti, izvijestio je Tiskovni ured Zagreba?ke nadbiskupije. 
 
Izvor: http://www.ika.hr/index.php?prikaz=vijest&ID=187416 

Ažurirano Četvrtak, 16 Veljača 2017 09:27
 
?ESTITKA PDF Ispis E-mail


Ažurirano Četvrtak, 22 Prosinac 2016 12:22
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 9 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok