Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Vijesti iz Rakovog Potoka
POZIV Za 9. sjednicu Vijeća mjesnog odbora koja će se održati 06.10.2014. u 20 sati u mjesnom domu PDF Ispis E-mail

VMO Rakov Potok

POZIV Za 9. sjednicu Vijeća mjesnog odbora koja će se održati  06.10.2014. u 20 sati u mjesnom domu,  predlažem slijedeći

DNEVNI RED

0. Verifikacija zapisnika sa 8. Sjednice

1. Informacija o vremenskoj nepogodi!

2. Proslava dana Grada

3. Tribina Gradonačelnika u RR

4. Sječanje na Vukovar

5. Najjači Muž

6. Blagajnički izvještaj

7. Razno

 

Molim nadopuniti ako treba. Svi prijedlozi su dobro došli!

Rakov Potok,  01.10.2014

Branimr Šiljak


Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 09:18
 
NAJJAČI MUŽ SAMOBORSKOG KRAJA: DISCIPLINE PDF Ispis E-mail

KVALIFIKACIJE:

1.     prevrtanje bagerske gume 120/150kg_ 3min tko više puta prevrne

2.     držanje demižona u visini ramena_ 2x10litara

3.     nošenje vreče na rukama(ne na ramenu)_50kg

4.     vučenje štrika sa «sanjkama» od 100kg

 

FINALE:

1.     prevrtanje bagerske gume 120/150kg_tko brže prođe 50 metara

2.     bacanje bačve 30kg_preko glave u dalj

3.     guranje «sanjki» sa 100kg_ tko brže prođe 50m

4.     podizanje balvana (grede) iznad glave_tko više puta digne u 3min

5.     naskok na 70cm visine_tko više puta skoći u 3min

6.     nošenje tereta 50kg po ruci_tko više puta prođe stazu od 50m u 3min


Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 09:15
 
Otkaz telefonske linije PDF Ispis E-mail

HRVATSKI TELEKOM d.d.

                                                                                                          R.F. Mihanovića 9

                                                                                                            10000 Zagreb

                                                                                                    Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

PREDMET: Otkaz telefonske linije

 

Poštovani!

Vijeća Mjesnog Odbora Rakov Potok na svojoj 8. Sjednici održanoj 09.06.2014. godine jednoglasno je donjelo :

Z A K L J U Č A K

U roku od 30 dana, ako se ne riješi sa Udrugom WIREELLES problem oko korištenja internet usluge, a budući nema zainteresiranih za korištenje prekinut će se preplata na internet i telefon. ...

Shodno zaključku otkazujemo usluge interneta i telefona 016586371 sa 15.09.2014.

Svi dosadašnji dugovi su plačeni!

Sa poštovanjem,

Predsjednik VMO

Branimir Šiljak


Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 09:12
 
Z A P I S N I K sa 8. Sjednice VMO Rakov Potok održane 09.06.2014 PDF Ispis E-mail

Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 09:25
 
Kreće kampanja za jačanje pripravnosti na katastrofe PDF Ispis E-mail

U posljednjih 20 godina katastrofe su odnijele 1,3 milijuna života i pogodile živote 4,4 milijardi ljudi, pritom stvarajući zastrašujuće gospodarske gubitke. Europska društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Europska komisija pokreću kampanju o važnosti priprema na katastrofe i jačanja otpornosti zajednice.

Kroz 42 dana svakodnevno će prikazivati priče pojedinaca otpornih na katastrofe na Dnevniku otpornosti na katastrofe, a svi mogu podijeliti svoju priču na www.disasterjournal.tumblr.com. » Monitor.hr


Ažurirano Četvrtak, 02 Listopad 2014 09:00
 
Županija sufinancira ugradnju sunčanih kolektora i sustava PDF Ispis E-mail
1,2 milijuna kuna za one sklone štednji
Zagrebačka županija u ovoj je godini osigurala 1,2 milijuna kuna za sufinanciranje troškova nabave i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u 80 kućanstava na području Zagrebačke županije. S obzirom da su sredstva temeljem natječaja objavljenog u svibnju ove godine dodijeljena za 59 kućanstava, županija je ponovno raspisala javni natječaj za dodjelu preostalih sredstava za još 21 kućanstvo. Natječaj je otvoren do 30. rujna 2014. godine.
Pod sustavima za korištenje obnovljivih izvora energije smatraju se sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode i kolektorski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi). 

 

Podnositelj prijave može biti isključivo vlasnik ili skupina suvlasnika jednog kućanstva koji imaju prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije. Troškove opreme i ugradnje sustava sufinancirat će se u iznosu od 50% ukupnih troškova. Od toga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost snosit će 40% troškova, odnosno najviše 12.000 kuna po korisniku, ukupno 960.000 kuna, a Zagrebačka županija 10%, najviše 3.000 kn po korisniku, ukupno 240.000 kn. 
Najveći novčani iznos subvencije koji korisnik može ostvariti je 15.000 kuna. Nepovratna novčana sredstva isplaćivat će se u obliku vrijednosnog kupona. 
 
Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaj najkasnije do 30. rujna 2014. godine. Informacije, tekst natječaja, upute za prijavitelje i potrebni obrasci nalaze se na službenoj stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr i Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske www.regea.org. Odgovore na dodatna pitanja možete saznati na brojevima telefona 01/6009-476 i 0800 820 821 ili na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
 
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se isključivo kao preporučena pošiljka s povratnicom u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Vukovarska 72/V, 10000 Zagreb, uz naznaku "Projekt OIE – Ne otvaraj". 

Ažurirano Utorak, 23 Rujan 2014 11:08
 
Poziv na prijavu štete uzrokovane vremenskom nepogodom PDF Ispis E-mail
Pozivamo građane da prijave materijalnu štetu uzrokovanu vremenskom nepogodom koja je područje Samobora zahvatila u noći s 12. na 13. rujna 2014. godine. 
 
Prijava štete podnosi se u sobu 101 i 102 gradske uprave Grada Samobora zaključno sa 23. rujnom 2014. godine.
 
Za prijavu štete potrebno je ispuniti obrazac kojeg možete preuzeti OVDJE, a temeljem kojeg će Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarne nepogode izaći na teren te utvrditi zatečeno stanje.
 
Stožer zaštite i spašavanja Grada Samobora tijekom vikenda sastao se nekoliko puta i pružao pomoć ugroženom stanovništvu te o svemu izvijestio Stožer za zaštitu i spašavanje Zagrebačke županije. Prema Zagrebačkoj županiji upućen je i zahtjev za proglašenjem elementarne nepogode.

Ažurirano Petak, 19 Rujan 2014 08:40
 
Grad Samobor sufinancira nabavu udžbenika PDF Ispis E-mail
Iznosom od 300,00 kuna Grad Samobor sufinancirat će nabavu udžbenika učenicima slabijeg imovinskog statusa u školskoj godini 2014./2015.
Pravo ostvaruju učenici osnovnih škola na području Grada Samobora koji imaju prebivalište na području Grada Samobora, a dolaze iz obitelji čija primanja ne prelaze iznos od 1.100,00 kuna po članu obitelji, temeljem Zaključka o mjerilima i načinu dodjele financijskih sredstava za nabavu udžbenika.
Za ostvarenje ovog prava potrebno je dostaviti:
a)      ispunjeni obrazac zamolbe (koji se može preuzeti OVDJE, u sobi 310 – Upravni odjel za društvene djelatnosti ili na porti)
b)      kopiju osobnih iskaznica svih članova kućanstva
c)      kopiju uvjerenja o prebivalištu za članove kućanstva koji nemaju osobnu iskaznicu
d)     potvrdu o prihodima za sve radno sposobne članove kućanstva:
-          ako je član obitelji zaposlen obavezno je priložiti ispravu o plaći (platnu listu) za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
-          ako je član obitelji umirovljenik obavezno je priložiti odrezak od mirovine za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
-          ako je član nezaposlen obavezno je priložiti uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je član prijavljen na istom) i potvrdu o prihodima koju izdaje Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor*
e)      kopiju rješenja o dječjem doplatku (ako se ostvaruje pravo na isti)
f)       kopiju potvrde o rodiljnom ili roditeljskom dopustu (ako se ostvaruje pravo na isti)
g)      kopiju rješenja o nekom obliku socijalne pomoći od Centra za socijalnu skrb (ako se ostvaruje pravo na isti)
h)      OIB korisnika financijskih sredstava na čiji će račun biti uplaćena sredstva (jednog od roditelja ili skrbnika)
i)        kopiju kartice žiro računa s pripadajućim IBAN brojem (međunarodni identifikacijski broj žiro računa, koji se može dobiti u matičnoj banci) korisnika financijskih sredstava (jednog od roditelja ili skrbnika).
Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor ili donijeti osobno u sobu 116, Urudžbeni zapisnik najkasnije do 27. rujna 2014. godine.
* Za potrebe izdavanja potvrde o prihodima koju izdaje Ministarstvo financija – Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Ispostava Samobor, daje se na uvid osobna iskaznica, odnosno punomoć za osobu za koju se traži potvrda o prihodima.

Ažurirano Srijeda, 03 Rujan 2014 08:57
 
Čestitka predsjednika Gradskog vijeća povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja PDF Ispis E-mail
Svim Samoborkama i Samoborcima, kao i svim građanima Republike Hrvatske upućujem čestitke povodom jednog od najznačajnijih hrvatskih blagdana, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.
Na ovaj dan prisjećamo se slavne akcije “Oluja” koja je postala simbolom pobjede u Domovinskom ratu te simbolom slobode i mira.
S ponosom i zahvalnošću prisjećamo se i svih onih kojih više nema među nama, a upravo su oni zaslužni za stvaranje naše države.
Neka nam zajedništvo koje ih je vodilo u najtežim danima bude poticaj da udružimo snage i zajedno stvorimo još bolju Hrvatsku.
 
Predsjednik Gradskog vijeća Grada Samobora
Branimir Šiljak

 
Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u 2014. Godini PDF Ispis E-mail
 
Odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada s područja RAKOVOG POTOKA obavljat će se u razdoblju od 30.-31.07.2014. godine prema Planu prikupljanja krupnog (glomaznog) komunalnog otpada za 2014. godinu. 
U kontejnere za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada dozvoljeno je odlagati drveni otpad, namještaj, madrace, metalni otpad, male kućanske aparate i sličan otpad iz kućanstava.
 
U krupni (glomazni) komunalni otpad nije dozvoljeno odlagati žeravicu, vrući pepeo, tekućine, ulja, boje, kiseline te drugi problematični i opasni otpad, građevinski otpad, zemlju, uginule životinje i životinjski izmet.
 
Također, napominjemo da svoj glomazni otpad, u manjim količinama, možete zbrinuti u reciklažnom dvorištu kod sajmišta tijekom cijele godine, bez naknade.
 
Za zbrinjavanje olupina vozila i velikih kućanskih aparata tijekom cijele godine i bez naknade možete nazvati tvrtku CE-ZA-R na besplatni broj telefona 0800 0204.
 
Za zbrinjavanje azbesta i azbestnih ploča tijekom cijele godine i bez naknade možete nazvati tvrtku CIAK na besplatni broj telefona 0800 0003.
 
Vaš Komunalac d.o.o. Samobor

 
Još jedan zapaženi nastup Kud-a “Rakov Potok” PDF Ispis E-mail
Članovi Kud-a "Rakov Potok" vratili su se s uspješnog sudjelovanja na 6. Festivalu starih svadbenih običaja "Oj divojko, diži se iz dvora" koji se održao u Pirovcu 28.06.2014. god.
Kudovci su osvojili Nagradu za najbolji ukupni dojam - Promociju Kud-a u zavičajnom muzeju u Biogradu na moru. O pojedinostima ove promocije obavijestit ćemo naknadno. 
 
  
   

Ažurirano Utorak, 01 Srpanj 2014 12:11
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 22

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok