Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Doprinos manji za 20% i izmijenjene zone gradnje PDF Ispis E-mail

 

Članak je u potpunosti preuzet sa web portala samobor.hr
 
---
Doprinos manji za 20% i izmijenjene zone gradnje
Objavljeno: 21.02.2013.
 
Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Samobora jednoglasno je usvojen prijedlog gradonačelnika o smanjenju komunalnog doprinosa za 20%. Ovim Izmjenama i dopunama izlazi se ususret investitorima koji legaliziraju bespravno sagrađene objekte, i onima koji tek počinju gradnju, a dana je i mogućnost obročnog plaćanja u 12 rata.
 
Ovo umanjenje ne primjenjuje se za višestambene građevine (preko tri stambene jedinice) gdje  ostaje cijena u iznosu od 138,00 kuna/m3 građevine, kako bi se i dalje reducirala pretjerana izgradnja višestambenih zgrada na području Grada Samobora.
 
Izmjenama i dopunama Odluke izmijenjena su i prostorna područja Grada Samobora za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa. Uvedena je još jedna zona tako da se prostorna područja Grada Samobora za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa sada razvrstavaju u pet zona umjesto dosadašnje četiri.
 
U prvoj zoni ostaje samo grad Samobor  gdje će se umjesto dosadašnjih 110 kuna, sada plaćati 88 kuna po metru kubnom. Sva ostala naselja sele se u niže zone, za po jednu, pa će u drugoj zoni biti naselja, koja su uz Samobor do sada bila u prvoj zoni. Tu će se  umjesto dosadašnjih 110, plaćati 72 kune po metru kubnom.
 
Dosadašnja druga zona sada spada u treću zonu i plaćat će umjesto 90, samo 40 kuna po metru kubnom.
 
Naselja koja su bila u trećoj zoni,  sada spadaju u  četvrtu zonu i umjesto dosadašnji 50 kuna, plaćat će komunalni doprinos 16 kuna po kubnom metru.
 
 U posljednjoj petoj zoni, koju čine uglavnom Žumberak i Samoborsko gorje, a koja je ugrožena zbog depopulacije, cijena se smanjuje s prijašnjih 20 na samo 8 kuna po metru kubnom.
 
Isto tako valja naglasiti da,  novom Odlukom o komunalnom doprinosu obvezniku koji komunalni doprinos želi platiti odjednom, visina komunalnog doprinosa umanjuje se dodatno za 10%.
 
Prostorna područja Grada Samobora za obračun i plaćanje komunalnog doprinosa razvrstavaju se ovisno o pogodnosti položaja u pet zona, a obuhvaćaju naselja:
 
I. ZONA:
 
Samobor
 
II. ZONA:
 
Bobovica, Bregana, Domaslovec, Dubrava Samoborska, Farkaševec Samoborski, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klokočevec Samoborski, Lug Samoborski, Mala Jazbina, Mala Rakovica, Podvrh, Velika Jazbina, Velika Rakovica i Vrhovčak
 
III. ZONA:
 
Celine Samoborske, Drežnik Podokićki, Falaščak, Galgovo, Grdanjci, Medsave, Molvice, Otruševec,  Pavučnjak, Petkov Breg, Rakov Potok, Rude, Samoborski Otok, Savrščak, Sveti Martin pod Okićem i Vrbovec  Samoborski.
 
IV. ZONA:
 
Braslovje, Breganica, Bukovje Podvrško, Cerje Samoborsko, Klake, Konščica, Kotari, Manja  Vas, Mali Lipovec, Podgrađe Podokićko, Smerovišće, Slani Dol, Slavagora, Veliki Lipovec, Dolec Podokićki, Draganje Selo, Gregurić Breg, Prekrižje Plešivičko i Vratnik Samoborski.
 
V. ZONA:
 
Beder, Bratelji, Brezovac Žumberački, Budinjak, Cerovica, Dane, Dragonoš, Golubići, Gornja Vas, Jarušje, Javorek, Kostanjevec Podvrški, Kravljak, Noršić Selo, Novo Selo Žumberačko, Osredak Žumberački, Osunja, Poklek, Slapnica, Selce Žumberačko, Sječevac, Stojdraga, Šimraki, Šipački Breg, Tisovac Žumberački i  Višnjevec Podvrški.
 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (Službene vijesti 01/13)
 
Odluka o komunalnom doprinosu (Službene vijesti 11/11)

Ažurirano Petak, 22 Veljača 2013 09:29
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok