Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
PDF Ispis E-mail
Iznosom od 300,00 kuna Grad Samobor sufinancirat ?e nabavu udžbenika u?enicima slabijeg imovinskog statusa u školskoj godini 2014./2015.
Pravo ostvaruju u?enici osnovnih škola na podru?ju Grada Samobora koji imaju prebivalište na podru?ju Grada Samobora, a dolaze iz obitelji ?ija primanja ne prelaze iznos od 1.100,00 kuna po ?lanu obitelji, temeljem Zaklju?ka o mjerilima i na?inu dodjele financijskih sredstava za nabavu udžbenika.
Za ostvarenje ovog prava potrebno je dostaviti:
a)      ispunjeni obrazac zamolbe (koji se može preuzeti OVDJE, u sobi 310 – Upravni odjel za društvene djelatnosti ili na porti)
b)      kopiju osobnih iskaznica svih ?lanova ku?anstva
c)      kopiju uvjerenja o prebivalištu za ?lanove ku?anstva koji nemaju osobnu iskaznicu
d)     potvrdu o prihodima za sve radno sposobne ?lanove ku?anstva:
-          ako je ?lan obitelji zaposlen obavezno je priložiti ispravu o pla?i (platnu listu) za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
-          ako je ?lan obitelji umirovljenik obavezno je priložiti odrezak od mirovine za prethodni mjesec od dana podnošenja zamolbe
-          ako je ?lan nezaposlen obavezno je priložiti uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ako je ?lan prijavljen na istom) i potvrdu o prihodima koju izdaje Ministarstvo financija – Porezna uprava, Podru?ni ured Zagreb, Ispostava Samobor*
e)      kopiju rješenja o dje?jem doplatku (ako se ostvaruje pravo na isti)
f)       kopiju potvrde o rodiljnom ili roditeljskom dopustu (ako se ostvaruje pravo na isti)
g)      kopiju rješenja o nekom obliku socijalne pomo?i od Centra za socijalnu skrb (ako se ostvaruje pravo na isti)
h)      OIB korisnika financijskih sredstava na ?iji ?e ra?un biti upla?ena sredstva (jednog od roditelja ili skrbnika)
i)        kopiju kartice žiro ra?una s pripadaju?im IBAN brojem (me?unarodni identifikacijski broj žiro ra?una, koji se može dobiti u mati?noj banci) korisnika financijskih sredstava (jednog od roditelja ili skrbnika).
Navedenu dokumentaciju potrebno je poslati poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, Samobor ili donijeti osobno u sobu 116, Urudžbeni zapisnik najkasnije do 27. rujna 2014. godine.
* Za potrebe izdavanja potvrde o prihodima koju izdaje Ministarstvo financija – Porezna uprava, Podru?ni ured Zagreb, Ispostava Samobor, daje se na uvid osobna iskaznica, odnosno punomo? za osobu za koju se traži potvrda o prihodima.

AĹľurirano Srijeda, 03 Rujan 2014 08:57
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mještani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok