Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2015. Godini PDF Ispis E-mail

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Samobora u 2015. Godini

 

1.    Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za

       sljedeća javna priznanja Grada Samobora:

a.    Povelju počasnog građanina Grada Samobora
b.    Nagradu za životno djelo Grada Samobora
c.    Nagradu Grada Samobora

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Samobora, a javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

 

Temeljem članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 6/04, 6/11 i 9/11), Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vijeća Grada Samobora na 5. sjednici održanoj dana 09.06.2015. godine raspisuje

NATJEČAJ

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Grada Samobora u 2015. godini

 

           

  1. Pozivaju se ovlašteni predlagatelji da podnesu prijedloge za sljedeća javna priznanja Grada Samobora:

a.      Povelju počasnog građanina Grada Samobora

b.      Nagradu za životno djelo Grada Samobora

c.       Nagradu Grada Samobora

Odluku o dodjeli javnih priznanja donosi Gradsko vijeće Grada Samobora, a javna priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Samobora.

 

  1. Kriteriji za dodjelu javnih priznanja:

a)      Počasnim građaninom Grada Samobora može se proglasiti domaća i strana fizička osoba koja nema prebivalište na području Samobora, a zaslužna je za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Samobora, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te razvoj Grada ili pojedinih njegovih djelatnosti, kao i državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela, udruga i druge osobe posebno zaslužne za Grad i Republiku Hrvatsku.

b)      Nagrada za životno djelo Grada Samobora dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim osobama za rezultate i djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti značajnih za život Grada Samobora.

Nagrada se može dodijeliti i posthumno.

c)      Nagrada Grada Samobora dodjeljuje sedomaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja, te svih drugih područja društvenog života u Gradu Samoboru.

Nagrada se dodjeljuje za postignuća ostvarena u protekloj godini, imajući u vidu i dosadašnje ukupno djelovanje, aktivnosti, postignuća i zasluge.

 

  1. Ovlašteni predlagatelji su vijećnici Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća, gradonačelnik,vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, pravne osobe i fizičke osobe.
  2. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:

-          naziv javnog priznanja za koje se osoba predlaže

-          ime i prezime/naziv predlagatelja

-          životopis/podatke o pravnoj osobi koja se predlaže (uz naznaku prebivališta/sjedišta)

-          obrazloženje prijedloga

 

  1. Rok za podnošenje pisanih prijedloga je 17. kolovoza 2015. godine.

 

  1. Prijedlozi se podnose na sljedeću adresu: Grad Samobor, Odbor za dodjelu nagrada i priznanja Gradskog vijeća Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, Samobor, ili se podnose osobno u sobu 116 (Urudžbeni zapisnik), uz napomenu na omotnici “PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA GRADA SAMOBORA”.

 

 

 

KLASA: 061-01/15-01/1

URBROJ: 238-11-04/2-15-4

 

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                                 Branimir Šiljak, v.r.


Ažurirano Utorak, 30 Lipanj 2015 08:24
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok