Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
IZBORI 2017 PDF Ispis E-mail

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Samobora imenuje i raspušta biračke odbore za
provedbu lokalnih izbora na području Grada Samobora, te je dužno biračke odbore imenovati
do 10. svibnja 2017. godine.

Birački odbor čine predsjednik i potpredsjednik, koji ne smiju biti članovi niti jedne
političke stranke, niti kandidati na izborima, te osam članova, koji ne smiju biti kandidati na
izborima. Od osam članova biračkih odbora, po dva člana biračkog odbora predlaže većinska
politička grupacija i oporbene političke stranke sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća
Grada Samobora na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora, dok po dva člana
predlažu većinska politička grupacija i oporbene političke stranke sukladno stranačkom
sastavu Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Ako se pojedine grupacije ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u
biračkim odborima, njihov raspored odredit će Gradsko izborno povjerenstvo ždrijebom, na
način da će predstavnike stranaka rasporediti tako da pojedina stranka bude zastupljena u
najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika.
Političke stranke dužne su odrediti članove biračkih odbora i dostaviti njihova imena i izjave
o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora Gradskom izbornom povjerenstvu najkasnije
08. svibnja, do 24,00 sata. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju
Gradskom izbornom povjerenstvu u zadanom roku, Gradsko izborno povjerenstvo će
samostalno odrediti članove biračkih odbora od kandidata koji su se prijavili za predsjednike
ili potpredsjednike biračkih odbora.

Prijave za predsjednike i potpredsjednike biračkih odbora podnositi će se 05. svibnja
2017. godine u vremenu od 12,00 do 18,00 sati i 06. svibnja 2017. godine od 9,00 sati do
13,00 sati u prostorijama Gradskog izbornog povjerenstva Grada Samobora, Samobor, Trg
kralja Tomislava 5, soba br. 18 (u prizemlju), na propisanim obrascima koji će se moći
podignuti u Gradskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti na mrežnim stranicama grada
Samobora www.samobor.hr

Birački odbori imenovani za provedbu lokalnih izbora mogu, sukladno članku 26.
Odluke o izborima članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti Grada Samobora
(Službene vijesti Grada Samobora br. 1/13), temeljem odluke Gradskog izbornog
povjerenstva za mjesne izbore Grada Samobora, obavljati i poslove biračkih odbora za izbor
članova vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti.

Predsjednik Gradskog izbornog
povjerenstva Grada Samobora
Darko Župančić, dipl. iur.


Ažurirano Subota, 22 Travanj 2017 09:07
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Ankete

Ocijenite rad Vijeća mjesnog odbora Rakov Potok