Ispis
S obzirom na aktualnu situaciju i izbjegli?ku krizu, sastao se Stožer zaštite i spašavanja Grada Samobora.
Na temelju informacija Ministarstva unutarnjih poslova, donesen je zaklju?ak kako na podru?ju Grada Samobora za sada nema gotovo nikakvih poteško?a vezanih uz dolazak izbjeglica. Na podru?ju Grada pojavile su se manje skupine, a Policijska postaja Samobor u potpunosti kontrolira njihovo kretanje.
U slu?aju dolaska ve?eg broja ljudi u smjeru Samobor – Bregana, odre?ena je lokacija na otvorenom za njihov prihvat. U suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa dogovorena je opskrba vodom i hranom, u slu?aju potrebe, te ?e biti osigurana adekvatna zdravstvena zaštita.
S obzirom na daljnji razvoj situacije, Stožer ?e se i dalje sastajati i pravovremeno informirati gra?ane.

AĹľurirano Petak, 18 Rujan 2015 09:27