Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
PDF Ispis E-mail

Posu?eno sa drugih stranica:

 
Sretan dan ena!
 
Me?unarodni dan ena obiljeava se svake godine, a njime se slave ekonomska, politi?ka te društvena dostignu?a ena.
 
Prvi Dan ena obiljeen je 28. velja?e 1929. godine u SAD-u, deklaracijom koju je donijela Socijalisti?ka partija Amerike. Izme?u ostalih vanih povijesnih doga?aja, njime se obiljeava i poar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine, kada je zbog loših radnih uvjeta poginulo preko 140 ena.
 
Ideja za obiljeavanjem Dana ena rodila se po?etkom 20. stolje?a kada se po?elo intenzivno boriti za radni?ka prava, te su krenuli masovni  protesti zbog loših radnih uvjeta. ene zaposlene u industriji odje?e i tekstila javno su demonstrirale 8. oujka 1857. u New Yorku, zbog loših radnih uvjeta i niskih pla?a, a demonstracije je rastjerala policija.
 
Na Zapadu se Me?unarodni dan ena prestao obiljeavati 1930.-ih, a 1960.-ih su ga ponovno po?ele slaviti feministice. Od 1975. koja je proglašena Me?unarodnom godinom ene, ve?ina zemalja je i slubeno po?ela obiljeavati Me?unarodni dan ena.
 

Ažurirano Četvrtak, 08 Ožujak 2012 10:13
 
PLIN U RAKOVOM POTOKU !!! PDF Ispis E-mail

 

Dana 20.02.2012.godine u Samoboru, Mlinska ulica u prostorijama Energometana d.o.o. odran je u 15,30 h na inicijativu predstavnika VMO Rakov Potok, sastanak informativnog karaktera izme?u predstavnika Grada Samobora kojeg je zastupao predsjednik Gradskog Vije?a gosp. arko eljko, direktora firme Energometan d.o.o. gosp.Antun Oklop?i? i predstavnika VMO Rakov Potok kojeg su zastupali Predsjednik VMO Rakov Potok gosp. Branimir Šiljak, ?lan obrtni?ke komore gosp. eljko Brodar i ?lan VMO Rakov Potok Ivan Babi?. 
 
Svrha sastanka bila je da predstavnici i mještani MO Rakov Potok do?u do mjerodavnih informacija od odgovornih osoba u vezi izvedbe plinifikacije Rakovog Potoka, te da se u skladu s time mogu poduzeti odgovaraju?i koraci.
 
Temeljem gore navedenoga, sa?injena  je sljede?a ZABILJEŠKA

Ažurirano Ponedjeljak, 27 Veljača 2012 11:19
 
PDF Ispis E-mail

 


Ažurirano Subota, 25 Veljača 2012 22:30
 
Program potpora u poljoprivredi u 2012. godini PDF Ispis E-mail

 

 
 

 
PDF Ispis E-mail

 

Poredak mjesnih odbora na 186. Samoborskom fašniku

 

15. Smeroviš?e
14. Braslovje
13. Rakov Potok
12. Mala Jazbina
11. Hrastina
10. Gradna
9. Slani Dol
8. M. i V. Lipovec
7. Domaslovec
6. Konš?ica
5. Ferdo Livadi?
4. Farkaševac
3. Celine
2. Podvrh
1. Rude

 

Slike sa fašnika moete vidjeti u našoj galeriji !


 
PDF Ispis E-mail

Program 186. Samoborskog Fašnika moete pogledati ovdje!

 

Mapu parkinga za vrijeme trajanja fašnika moete pogledati ovdje!

 


Ažurirano Četvrtak, 09 Veljača 2012 09:25
 
PDF Ispis E-mail

 

Dragi naši mještani,
 
Najljepše vas pozivamo da se pridruite našoj povorci kako bismo u što ve?em broju sudjelovali na 186. Samoborskom fašniku. Tako ?emo zajedno stvarati identitet i prepoznatljivost našeg mjesta. 
 
Dodjite na dogovor u petak 3. velja?e u 19.30h u naš dom. 
 
O?ekujemo vas i radujemo se vašem dolasku!

Ažurirano Četvrtak, 09 Veljača 2012 09:15
 
POLJOPRIVREDNICI - POZIV NA PREDAVANJE PDF Ispis E-mail

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA

JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA  SLUBA

PODRU?NI ODJEL ZAGREBA?KE UPANIJE

 

 
POZIV NA PREDAVANJE
 
 
 
Pozivaju se svi poljoprivrednici mjesnih odbora Drenik Podoki?ki, Galgovo, Klake, Konš?ica, Sveti Martin pod Oki?em, Pavu?njak, Rakov Potok  i Petkov Breg na predavanje:
 
1 . Poticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju na pragu ulaska u EU
2. Višestruka sukladnost u poljoprivredi
3. lnformacije o potporama u poljoprivredi na razini Grada Samobora u 2012. godini
 
Predavanja ?e se odrati u Društvenom domu u Dreniku  u ?etvrtak 09.velja?e 2012. godine s po?etkom u 9.30 h.
 
Predavanja ?e odrati djelatnici Hrvatske poljoprivredne komore Zlatko Tomljanovi?  dr.vet.med. i mr. sc. Robert ?erep i djelatnici Referade za poljoprivredu Grada Samobora.
 

Ažurirano Utorak, 24 Siječanj 2012 17:17
 
PDF Ispis E-mail

 
186.
 
POŠTOVANI MJEŠTANI
 RAKOVOG POTOKA!
 
 
Pozivamo Vas da nam se pridruite u  186. fašni?koj povorci u Subotu 11.02. u  15 sati na glavnom trgu u Samoboru! 
 
 
POVORKA KRE?E IZ RAKOVOG POTOKA ISPRED DRUŠTVENOG DOMA U 14 SATI
 
 
TABOR , 
 
GDJE SE  MOETE OKRIJEPITI UZ DOBRE KOBASE I DOMA?E VINO, 
SMJEŠTEN JE U LANGOVOJ ULICI I OTVOREN JE U:?
SUBOTU OD 15-21 SATI
NEDELJU OD 12-20 SATI !
 
 
Bedaki noriju saki dan a pametni na fašnik!

Ažurirano Utorak, 24 Siječanj 2012 16:32
 
PDF Ispis E-mail

Hrvatski sabor donio je sa 127 glasova za i jednim suzdranim Deklaraciju o ?lanstvu Hrvatske u Eurospkoj uniji kao strateškom interesu u kojoj poziva gra?anke i gra?ane da 22. sije?nja iza?u na referendum i izraze svoju demokratsku volju.

 
       
Deklaracijom se potvr?uje da je ulazak Hrvatske u ?lanstvo EU 1. srpnja 2013. strateški nacionalni interes .Hrvatski sabor deklaracijom osobito isti?e ulogu gra?anki i gra?ana Hrvatske kao klju?nih aktera u procesu pridruivanja Europskoj uniji i donošenju kona?ne odluke o ?lanstvu na referendumu koji ?e se odrati 22. sije?nja.
Sabor izraava ?vrsto uvjerenje da ?e Hrvatska ?lanstvom u EU osigurati stabilno financijsko i makroekonomsko okruenje te stabilan i u?inkovit pravni sustav što ?e pridonijeti daljnjem razvoju hrvatskoga gospodarstva, industrije i poljoprivrede.
 
Hrvatski sabor deklaracijom potvr?uje i opredijeljenost za nastavak reformi jer su one od vitalnog interesa Hrvatske’ i ?ine temelj funkcioniranja pravne drave, pune socijalne sigurnosti i dobrobiti svih gra?ana, a i pretpostavka su gospodarskog razvoja.
 
Saborska deklaracija naglašava mir kao temeljnu vrijednost na kojoj po?iva europski prostor i potrebu razvoja dobrosusjedskih odnosa, odlu?no se opredjeljuju?i za mirno rješavanje svih otvorenih pitanja na temelju uzajamnog uvaavanja i poštivanja.

Ažurirano Petak, 20 Siječanj 2012 09:53
 
KANDIDATURA ZA UPRAVNI ODBOR, PREDSJEDNIKA I DOPREDSJEDNIKA UDRUGE PDF Ispis E-mail

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Temeljem ?lanka 16. Statuta udruge NK „Rakov Potok“, Upravni odbor Udruge najavljuje izbornu skupštinu.
 
Kako dosadašnji ?lanovi Upravnog i Nadzornog odbora prema Statutu kluba daju svoje mandate na raspolaganje, mole se svi oni koji ele svoje znanje i vrijeme uloiti u rad udruge da do 31. sije?nja 2012. godine predaju svoje zamolbe za ?lanstvo u Upravnom odboru i za kandidaturu predsjednika ili dopredsjednika Udruge tajniku kluba Tomislavu Horvatin?i?u osobno ili da zamolbe pošalju poštom na njegovu ku?nu adresu(Samoborska cesta 110, 10436 Rakov Potok).
 
Napominjemo da ?e se u razmatranje uvrstiti samo zamolbe koje su pristigle do 31. sije?nja 2012. godine. 
 
UO NK „Rakov Potok“
Predsjednik:
Darko Mikuša

Ažurirano Utorak, 17 Siječanj 2012 09:15
 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 » > Kraj >>

Stranica 21 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok