Galerija Slika

Prijava



Rakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
PDF Ispis E-mail

Hrvatski sabor raspisao je dravni referendum Odlukom o raspisivanju dravnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 23. prosinca 2011. Referendum ?e se odrati u nedjelju 22. sije?nja 2012.

Rješenjem od 28. prosinca 2011. imenovano je Povjerenstvo za provedbu dravnog referenduma u gradu Samoboru u sastavu: predsjednica Sanja Grguri? Hojski, ?lanovi: Dragutin Kuši? i Vjeran Blaekovi?, zamjenica predsjednice Helena Iliev te zamjenice ?lanova: Valentina Horvat i Martina Delišimunovi?.

Sjedište Gradskog povjerenstva je u zgradi Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5, soba 109, broj telefona 01/3378-114. Radno vrijeme je svakog radnog dana od 9:00 – 15:00 sati.

Gradsko povjerenstvo objavit ?e koja su glasa?ka mjesta odre?ena s naznakom koji ?e bira?i glasovati na pojedinim glasa?kim mjestima, najkasnije 10 dana prije dana provedbe referenduma, dakle, do 11. sije?nja 2012. do 24:00 sata, na slubenoj stranici grada Samobora, www.samobor.hr i na oglasnoj plo?i grada Samobora.

Bira?i mogu provjeriti jesu li upisani u popis bira?a te izvršiti eventualne ispravke ili promjene, odnosno privremeno se ispisati ako se na dan odravanja dravnog referenduma ne?e nalaziti u mjestu prebivališta te privremeno upisati u popis u mjestu gdje ?e se nalaziti do 7. sije?nja 2012.

Za popise bira?a te privremeni upis nadleni su Uredi op?e uprave te se bira?i s podru?ja Samobora, Svete Nedelje i Stupnika trebaju obratiti Uredu op?e uprave, Samobor, Trg kralja Tomislava 5, osobi ovlaštenoj za vo?enje popisa bira?a g?i. Branki Badovinac, broj telefona 01/3378 – 224. Napominje se da ?e ovaj ured biti deuran u petak 6. sije?nja 2012. i u subotu 7. sije?nja 2012., do kada se mogu vršiti promjene i provjere u popisima bira?a, od 08:00 – 13:00 sati.


Ažurirano Utorak, 03 Siječanj 2012 13:10
 
?estitka PDF Ispis E-mail


Ažurirano Petak, 23 Prosinac 2011 12:02
 
PDF Ispis E-mail

U ponedjeljak, 5. prosinca 2011. godine zapo?et ?e isplata boi?nica koju i ove godine Grad Samobor ispla?uje umirovljenicima s mirovinom do 2.000,00 kuna (uklju?uju?i i inozemnu mirovinu), a koji imaju prebivalište na podru?ju Grada Samobora.

Umirovljenici koji primaju inozemnu mirovinu, moraju predo?iti osobnu iskaznicu, odrezak o doznaci mirovine posljednje isplate na kojoj se vidi osobni broj umirovljenika i dokaz o mjese?nom iznosu inozemne mirovine, pri tome zbroj tuzemne i inozemne mirovine ne smije prelaziti 2.000 kuna.

Isplata boi?nice u iznosu od 150 kuna vršit ?e se u poslovnici FINA-e u Samoboru i trajat ?e sve do 5. sije?nja 2012. godine, radnim danom od 8.00 do 18.30, te subotom od 8.00 do 12.00 sati.

Prilikom isplate svaki umirovljenik je duan predo?iti osobnu iskaznicu i odrezak doznake o mirovini zadnje isplate. Iznimno, pomo? ?e se isplatiti i drugoj osobi koja je uz navedene dokumente duna predo?iti i svoju osobnu iskaznicu, i to za one umirovljenike koji zbog bolesti ili nekog drugog razloga nisu u mogu?nosti do?i osobno.

Za dodatne informacija moete kontaktirati g?u Mariju Gali? na tel. 01 3378 – 192.



 

Ažurirano Utorak, 13 Prosinac 2011 18:59
 
PDF Ispis E-mail

Naš vije?nik g.Koren?i? Zlatko postavio je dva pitanja na 24.sjednici Gradskog vije?a odrane 24.studenog 2011:

Ažurirano Četvrtak, 08 Prosinac 2011 16:51
 
Pismo domovini PDF Ispis E-mail

Znamo da nisi dobro. Kako i moeš biti u ovom kaosu?
Okradena, duna, umorna. Krvariš sa svih strana i danas u slobodi, a pomo?i naizgled niotkud. Do?i ?e, ali samo onda kada tvojim ilama poteku poštenje, rad i zajedništvo. Tek ?e tada tvoje jadno i tuno srce mo?i kucati s radoš?u i ponosom.

Nisi sama, ali mnogi od nas uspavali su se, dopustili da tvoj ivot krene krivim tokovima koje je sada teško ispravljati. Usprkos preprekama, ponovno moraš stati na noge jer je cijena pla?ena za tvoju slobodu bila prevelika. I to nikada ne elimo i ne smijemo zaboraviti. Ne bojimo se, i obe?ajemo ti da ?emo te hrabro slijediti, s tobom kora?ati u neka bolja vremena. Bit ?e jako teško i bolno, ali preko tvojih le?a mnogo je toga prošlo i sigurni smo da ?eš se i ovaj puta izvu?i.

Izdri još malo, molimo te! U ime onih koji su te stvorili i kojih se uvijek  s pijetetom sje?amo.
 


Ažurirano Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 09:19
 
Daleko od Rakovog Potoka PDF Ispis E-mail

S uspjehom završivši školovanje u Londonu i Frankfurtu, Ivan Jaklenec u svojstvu kopilota na Boingu 747 za AIR ATLANTA koja svoje kadrove iznajmljuje drugim kompanijama (trenutno je to Saudi Arabian Airlines), plovi nebom do najudaljenih nam zemalja.

Jeddah (Saudijska Arabija) baza je iz koje sada isplovljavaju u nebeska prostranstva prema gradovima koji imaju piste osposobljene za prijem velikih zrakoplova. Medju njima su Kuala Lumpur (Malezija), Hong Kong (Kina), Surabaya, Jakarta (Indonezija), New York (USA), ….

Nakon prakse na desnom sjedištu zrakoplova koja ?e trajati od dvije do tri godine, Ivan ?e u svojstvu kapetana sjesti na lijevo sjedište i još ?e jedna zlatna oznaka biti tada dodana na njegova ramena. Tako ?e se ispuniti njegovi snovi pa ?emo ga moda jednog dana mo?i do?ekati i na hrvatskom tlu kada se zra?na luka Lijepe Naše, nakon preuredjenja, svrsta uz bok velikih svjetskih zra?nih luka. Zašto ne i u kabini Boinga 787 Dreamliner-a koji je prije nekoliko dana poletio na svoje prvo putovanje od Tokija do Hong Konga.

Do tada Ivanu elimo mirno nebo, mnogo uspješnih letova i da se uvijek sretno vrati svojoj mezimici Klari.

 

Više Ivanovih fotografija moete prona?i u našoj galeriji slika !



 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 09:19
 
Legalizacija nezakonito izgra?enih zgrada PDF Ispis E-mail

Slijedom niza upita i velikog interesa javnosti u nastavku donosimo informacije Upravnog odjela za provo?enje dokumenata prostornog ure?enja i gradnju Grada Samobora, a vezano uz ozakonjenje nezakonito izgra?enih zgrada sukladno odredbama Zakona o istome.

Ozakonjenje nezakonito izgra?enih zgrada provodi se temeljem odredbi Zakona o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (Narodne novine br. 90/11).

Objekti izgra?eni u nacionalnim parkovima, parkovima prirode, regionalnim parkovima, infrastrukturnim koridorima, na pomorskom i javnom dobru, podru?jima predvi?enim u prostornim planovima za posve drugu namjenu, na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljištu, zaštitnim šumama, podru?jima posebne zaštite voda kao i u zašti?enom obalnom podru?ju mora ne?e se mo?i ozakoniti.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgra?enim zgradama (Narodne novina br. 90/11) propisano je da objekt mora biti evidentiran na digitalnoj ortofoto karti (DOF5) u mjerilu 1:5000 Dravne geodetske uprave izra?enoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske od 21.lipnja 2011. godine kako bi mogao u?i u postupak ozakonjenja.

 

Ažurirano Ponedjeljak, 21 Studeni 2011 09:19
Više...
 
Dje?ji vrti? Poto?i? PDF Ispis E-mail

Upoznajte dje?ji vrti? Poto?i?:

 

 


Ažurirano Srijeda, 31 Kolovoz 2011 12:50
 
PDF Ispis E-mail

Prema prvim privremenim i neslubenim rezultatima Rakov Potok zauzima visoko drugo mjesto u Samoboru:

 

Popis stanovništva 2011. godine
  Broj stanovnika
        Samobor (op?ina)                                    37.607
           Samobor (grad)                                  15.867
           Bregana                                  2.444
           Rakov Potok                              1.131
           Rude                                     1.127
           Lug Samoborski                           973
           Domaslovec                               939
           Hrastina Samoborska                     

833

Ažurirano Utorak, 08 Studeni 2011 12:21
Više...
 
Posjet u Samoboru PDF Ispis E-mail

U subotu 09.srpnja 2011. od 9,00 do 10,30 sati u organizaciji Gradske organizacije SDP -a Samobor posjetili su nas u Samoboru, SDP-ovi saborski zastupnici Milanka Opa?i? i Nenad Stazi? Druenje je odrano u prolazu izme?u Trga kralja Tomislava i Trnice (M.Kleš?i?a 1, kod BIPE) uz moto:

"Produena ili kra?a

Malo gor?a, ?esto sla?a

Kava prijateljstvo ra?a".

Obišla nas je i delegacija HNS-a (na slici) iz Rakovog Potoka!

 


Ažurirano Srijeda, 13 Srpanj 2011 09:15
 
Proslava Dana Rakovog Potoka PDF Ispis E-mail

Mještani Rakovog Potoka proslavili su 2. srpnja dan svoga mjesta. Prigodni program otvorio je Branimir Šiljak, predsjednik MO-a, nakon ?ega je uslijedio nastup ?lanova Kud-a Rakov Potok koji su pjesmom, glazbom, recitacijama, dali svoj doprinos tome danu.

Nakon slubenog dijela još se je dugo mogla ?uti pjesma, a razgovorima i druenju nije bilo kraja.

Slike moete vidjeti u našoj galeriji ...


Ažurirano Petak, 08 Srpanj 2011 10:14
 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 » > Kraj >>

Stranica 22 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok