Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
 • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
Ivanjski kres PDF Ispis E-mail

Nastoje?i o?uvati i promicati stare obi?aje, ?lanovi Kud-a Rakov Potok i MO-a i ove su se godine okupili da proslave ra?anje Svetog Ivana Krstitelja. Tradicija paljenja Ivanjskih vatri koja se prema nekim dokumentima spominje još od po?etka 18. stolje?a, duboko je ukorijenjena u obi?aje ovog kraja.

Uz glazbu, gurmanske delicije i dobru kapljicu na dobro rapoloenje nije se trebalo ?ekati. Sve nas ?vrsto povezuje naša tradicija, naša baština i naša povijest, a njihovo o?uvanje i prenošenje na mlade naša je zada?a koja sigurno pridonosi stvaranju zajedništva. Bila je to još jednom ?arobna predstava svjetla koje obasjava no?no nebo i sve sudionike puni osje?ajem prisutnosti Svevišnjega.

 

Slike provjerite u našoj galeriji

 


Ažurirano Utorak, 28 Lipanj 2011 11:31
 
Uskoro u nove humanitarne akcije PDF Ispis E-mail

U okviru Tjedna udruga u Zagrebu nastupili i ?lanovi folklorne sekcije KUD-a Rakov Potok
 

 

?lanovi folklorne sekcije KUD-a Rakov Potok sudjelovali su na ovogodišnjem Tjednu udruga koji se od 13. do 17. lipnja odravao u Zagrebu. Rije? je o manifestaciji koja se odraava ve? jedanaesti put, ove godine u duhu Europske godine volontiranja. Budu?i da su volonteri vana karika u djelovanju udruga njihovi su se ?lanovi okupili kako bi predstavili svoj rad, izmijenili iskustva i dogovorili na koji na?in jos više pomo?i onima kojima je pomo? potrebna.

?lanovi folklorne sekcije KUD-a Rakov Potok pridruili su se doga?anjima u prekrasnom ambijentu na Trgu Nikole Šubi?a Zrinskog. Koreografiju Tri koraka sim, tri koraka tam i scenu pripremila je Ivana Petravi?, a glazbu je obradio prof. Miroslav Hriberski. Treba svakako napomenuti da su i ovaj puta Kud-u "Rakov Potok" prisko?ili u pomo? svira?i Tamburaškog orkestra iz Strmca kojima zahvaljujemo što su nam se i ovaj puta pridruili i što nam pomau od po?etka osnivanja naše udruge.

Treba podsjetiti da je svoje humanitarno djelovanje prošle godine po?elo i Amatersko kazalište za djecu Bajka, koje djeluje u okviru KUD-a Rakov Potok, posjetom Domu za djecu bez roditeljske skrbi u Nazorovoj u Zagrebu.

Ova aktivnost morala je, naalost, biti prekinuta zbog oskudnih materijalnih resursa, no zahvaljuju?i Gradu Zagrebu i tvrtki Deloitte Savjetodavne Usluge u rujnu se ipak o?ekuje nastavak aktivnosti i to posjetom Udruzi za djecu koja boluju od Downovog sindroma.

Kako najavljuju u KUD-u Rakov Potok, nastavit ?e se s posjetima sli?nim institucijama, bolnicama, domovima, kako bi donijeli barem malo radosti onima koje ivot nije mazio i koji bi rado ivjeli kao njihovi vršnjaci.


Ažurirano Ponedjeljak, 18 Srpanj 2011 17:16
 
Radovi u Rakovom Potoku PDF Ispis E-mail

Završen je još jedan dio nogostupa u Samoborskoj ulici! Slijedi rekonstrukcija i proširenje mosta te nastavak nogostupa! Polako ali sigurno naše mjesto poprima urbani izgled !

 

 


Ažurirano Petak, 10 Lipanj 2011 13:13
 
Tribina gradona?elnika u Rakovom Potoku PDF Ispis E-mail

DANA  13.05. 2011. Tribina gradona?elnika u Rakovom Potoku

 
 
Izuzetno pozitivni dojmovi s terena i veliki interes stanovnika samoborskih mjesnih odbora, razlog su nastavka odravanja tribina za gra?ane na terenu. I ove godine 13.05. SVIBNJA stanovnici mjesnog odbora Rakov Potok  imat ?e priliku gradona?elniku Kreši Beljaku i njegovim suradnicima postavljati pitanja i ukazati na probleme koji ih mu?e.

Tribina ?e se odraavati s po?etkom u 20:00 sati, 13.05. u društvenom domu Rakov Potok
 


Ažurirano Srijeda, 11 Svibanj 2011 10:03
 
PDF Ispis E-mail


Ažurirano Srijeda, 06 Travanj 2011 21:11
 
Dje?ja proljetna rapsodijs PDF Ispis E-mail

FESTIVAL DRAMSKIH IGROKAZA ZA DJECU

 

AMATERSKO KAZALIŠTE BAJKA KUD-a „Rakov Potok“

 

DJE?JA PROLJETNA RAPSODIJA

 

 

Subota, 19.oujka 2011. u 16:00 h

DRUŠTVENI DOM, Karlova?ka 118, Rakov Potok

 


Ažurirano Srijeda, 16 Ožujak 2011 10:54
 
PDF Ispis E-mail

POŠTOVANI MJEŠTANI RAKOVOG POTOKA!

 

Pozivamo Vas da nam se pridruite u  185. fašni?koj povorci u Nedelju u 15 sati na glavnom trgu u Samoboru!

 

Evo kako su tekle pripreme:

 

 


Ažurirano Petak, 25 Veljača 2011 15:55
 
PDF Ispis E-mail

Poštovani mještani Rakovog Potoka,

Ponukani malonogometnim turnirom ulica koji smo organizirali prošle godine, odlu?ili smo i u ovom zimskom periodu prona?i na?in da se malo kao mještani druimo i dobro zabavimo.

Nogometni klub Rakov Potok, 19.02.2011. u našem društvenom domu organizirati ?e turnir u Belotu, samo za mještane Rakovog Potoka.

Pozivamo sve one bez obzira na spol i starosnu dob, koji su se voljni malo druiti i zabavljati sa svojim sumještanima, da do?u u 17:00 u prostirju našeg društvenog doma, te prijave sebe i svog partnera za popularnu kartašku igru.

Kotizacija po paru iznositi ?e 100,00 kn.

Na?in i pravila turnira odrediti ?emo nakon što vidimo koliko imamo prijavljenih parova.

Osnovno pravilo je da se igra na dvije dobivene partije, a par koji je izgubio pla?a pi?e koje je servirano tokom igre.

Za vrijeme trajanja turnira, zamoliti ?emo sve mještane da izbjegavaju pušenje unutar prostorija društvenog doma.Poslije svakog kartaškog kruga biti ?e pauza, koju ?e puša?i mo?i iskoristiti za svoj uitak.

Isto tako sredinom turnira biti ?e nešto ve?a pauza radi konzumiranja hrane, koja je ura?unata u iznos kotizacije.

 

Pobjednicima turnira biti ?e uru?ena simboli?na nagrada, jer sam turnir organiziramo prvenstveno radi druenja i zabave naših mještana.

Prihod od prodaje pi?a, biti ?e poloen u blagajnu kluba, kao financijska pomo? za budu?i rad.

Još jednom pozivamo sve koji su spremni na zabavu i druenje, te su voljni pomo?i   klubu u daljnjem radu, da u Subotu , 19.2.2011. do?u u naš društveni dom.

Svima elimo prvenstveno dobru zabavu i da se ugodno osje?aju, no ne?e na odmet biti ako zaelimo i sre?u prilikom dijeljenja karata.

 

Srda?an i športski pozdrav,

NK “ RAKOV  POTOK”


Ažurirano Utorak, 15 Veljača 2011 14:51
 
Pasivnom ku?om do manje komunalne naknade PDF Ispis E-mail

Prošlog tjedna Samobor je bio doma?in trodnevne radionice koja se odrala u sklopu me?unarodnog projekta Intense. Pored Samobora u projektu sudjeluju gradovi iz 12 zemalja srednje i isto?ne Europe, a cilj je nau?iti kako uštedjeti energiju u stambenim objektima, što je sve potrebno za izgradnju pasivnih ku?a te na koji na?in navedeno primijeniti u praksi, a u skladu s legislativom Europske unije.

 

 

Radionice su bile zatvorene za javnost, a na njima je sudjelovalo ?etrdesetak polaznika iz inozemstva te ?etvero iz Samobora. U Gradu ve? imaju spremnu komunikacijsku strategiju, a s informiranjem javnosti krenut ?e se ?im Gradsko vije?e usvoji komunikacijski plan. Kona?ni cilj je informirati gra?ane o na?inima gradnje i adaptiranja stambenih objekata u svrhu o?uvanja što ve?e koli?ine energije, a kako bi dodatno potaknuli gra?ane na gradnju pasivnih ku?a i štednju energije, u Gradu su ve? ranije donijeli odluku kojom se zainteresiranima izlazi u susret. Naime, svi oni koji se odlu?e na takav potez pla?at ?e smanjenu komunalnu naknadu i to u iznosu od 25-50%.


Ažurirano Srijeda, 16 Veljača 2011 10:56
 
PDF Ispis E-mail

U subotu, 15. sije?nja, Vije?e mjesnog odbora Rakov Potok, u društvenom domu odralo je Zbor gra?ana. Okupilo se tek 50-ak gra?ana. " Bez obzira što smo poduzeli sve mjere da u svaku ku?u dostavimo info listi? i poziv, ljudi se baš nisu odazvali, došlo je 45 ljudi. Oni su zainteresirani za radove u mjestu u kojem ive te su dali zanimljive prijedloge" – rekao je predsjednik Vije?a mjesnog odbora, Branimir Šiljak.

 

Osim prijedloga gra?ana, na sastanku se moglo ?uti što je sve napravljeno u protekloj godini te koji su planovi za 2011. U ure?enje Rakovog Potoka prošle godine uloeno je milijun i 400 tisu?a kuna. "Izdvojio bih izgradnju nogostupa u duini od 355 metara na Samoborskoj cesti i izgradnju oborinskih voda, asfaltiranje cesta "Cerje i Balaška". Dosta smo toga napravili i bili bismo sretni kad bi to mogli ponoviti ove godine" - istaknuo je Šiljak.

U ovoj godini u Rakovom Potoku planiraju izgraditi nogostup sve do Karlova?ke ceste i popraviti dva dotrajala jednosmjerna mosta na Samoborskoj cesti. Vije?e mjesnog odbora planirano ?e nastojati realizirati u suradnji s gradona?elnikom Krešom Beljakom, predsjednikom Gradskog vije?a eljkom arko i koordinatorom za mjesne odbore Petrom Grge?i?em koji su prisustvovali subotnjem sastanku.

"Gradona?elnik i njegovi suradnici obe?ali su da ?e probati sve da ostvarimo planove. Što se ti?e proširenja društvenog doma , obzirom da je premali za sve aktivnosti koje provodi KUD , maoretkinje, umirovljenici i ostali, postoji ideja o izradi projekta kojim bi aplicirali na natje?aje EU. Tako?er u njega bi ugradili i izgradnju nove škole i dvorane. To je ambiciozan plan koji zahtjeva dosta sredstava i dobru pripremu. Mi smo krenuli s idejom vidjet ?emo kako ?e to završiti" - kae Šiljak.

U ovoj godini mjesni odbor Rakov Potok za provedbu svojih planova dobio je 144 tisu?e prora?unskih kuna. Zainteresirani gra?ani rad mjesnog odbora mogu pratiti na web adresi www.rakov-potok.hr, a svoje prijedloge, kritike i upite mogu u pisanom obliku ubaciti u sandu?i? postavljen na društvenom domu u Rakovom Potoku ili poslati na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 

PREUZETO SA RADIO SAMOBORA


Ažurirano Ponedjeljak, 07 Veljača 2011 11:04
 
OBAVIJEST PDF Ispis E-mail

Poštovani (su)mještani Rakovog Potoka

ivimo u doba brzih informacija što se dešava na drugom kraju planete ali ?esto puta ne znamo što se dešava kod nas doma, odnosno u ovom slu?aju u našem mjestu, Rakov Potok, koji (sre?om) nije dovoljno zanimljiv javnim glasilima tipa novine, radio, televizija… a kako se, još uvijek, manji dio mještana slui internetom i e-mailom, ovim Vas  putem obavještavamo o nekoliko detalja u našem mjestu.

 

Kako bi što bre i kvalitetnije ?lanovi VMO Rakov Potok dolazili do informacija i da bi se što prije moglo pri?i rješavanju problema koji nastaju na podru?ju Rakov Potok, a i vi znali kome se obratiti, Vije?nici su na slijede?i na?in podijelili „zaduenja“

 • gosp. Davorin Stipeti? (kontakt091 887 13 73) i Vladimir Lasi? (kontakt 091 200 2633) - Oki?ka, Balaška i ostale ulice u okruenju
 • gosp. Drago Marovi? (S)( kontakt 098 9279 791) i g?a. Irena Marovi? (kontakt 098 827 343)  ulice Marovi?i I i Marovi?i II
 • gosp. Darko Impri? (kontakt 091 79 555 64)i Zlatko Koren?i? (6586049)

Karlova?ka na brijegu i okolne ulice

 • gosp. Ivan Babi? (kontakt 098 479 488)- Karlova?ka i Školska ulica
 • gosp. Stjepan Brodar( kontakt 098 234 754)i Ivica Horvatin?i? - Samoborska ulica i odvojci

Na društvenom domu u Rakov Potoku postavljen je sandu?i? u koji se tako?er moe ubaciti pismo s vašim prijedlozima, kritikama, upitima i svime što vas interesira u vezi našeg mjesnog odbora. Isto to moe se u?initi i preko maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Za bolje informiranje pokrenuli smo i web stranicu www.rakov-potok.hr

 

Vije?e mjesnog odbora je do sada na dnevnom redu imalo pregršt  tema od kojih izdvajamo komunalne radove:

 • Ocjevljene-ure?enje oborinskih voda uz Peri?ev put 55 m, Jaklen?ev put 50 + 17 m, Poljoprivredni put 65 m, 50 m Obadov put te 12 m u Samoborskoj ulici!
 • Zatim,ure?eno je parkiralište kod vrti?a te ure?en nogostup uz rješavanje oborinskih voda  i proširenja Samoborske ceste u duini 355 m od vrti?a Franja do parkirališta Holeti?!
 • Uvedena je voda u Teakovom i Bregan?evom putu
 • Asfaltirane su ulice Cerje i Balaška,
 • Ure?eno je i prošireno mjesno groblje
 • Izdvajamo uspješan rad KUD-a Rakov Potok koji nam je priredio dosta zanimljivih nastupa. Kazalište Feniks predstavilo se i samoborskoj publici, a na Boi?noj priredbi po prvi put predstavila se folklorna sekcija i Tamburaški orkestar. Bila nam je ?ast i posebno zadovoljstvo pozdraviti tom prilikom Krešu Beljaka, gradona?elnika Samobora. Kud Rakov Potok i dalje ?e nastaviti rad na stvaranju identiteta našeg mjesta.
 • Zatim, za nogometni klub otkupljeno je zemljište za proširenje nogometnog igrališta!
 • Motokros klub TRP i tokom 2010 godine nie uspjehe! ?lanovi kluba osvojili su:  po tre?i puta za redom I mjesto u dravi , I mjesto u kupu Hrvatske u motocrossu i supercrossu te su postali  upanijski prvaci. Osvojili su i priznanje za najbolju organizaciju me?unarodne utrke -priznanje dodjeljuje krovna organizacija: Hrvatski Motociklisti?ki Savez. Osnivana je i motocross škola za sve uzraste a najviše se tome vesele voza?i od 5 do 7godina! Organizirali su i dodjelu priznanja za najbolje sportaše i klubove za prvenstvo drave.
 • Zatim, napravljen je prijedlog  nadogradnje/izgradnje Društvenog doma Rakov Potok !

ali o svemu tome punu informaciju moete dobiti na Zboru mještana koji ?e se odrati  u društvenom domu 15.01.2011, u 18,00h      

 

SRDA?AN POZDRAV

 

Predsjednik VMO        

Branimir Šiljak


Ažurirano Srijeda, 12 Siječanj 2011 15:30
 
<< Početak < « 21 22 23 24 25 26 » > Kraj >>

Stranica 23 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok