Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
 • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem ?lanka 42. Statuta Grada Samobora (Slubene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i ?lanka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora

u 2020. godini (Slubene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradona?elnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje

lovstva na podru?ju

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Prora?una Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjereRAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj sto?arske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjereRURALNI RAZVOJ sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. O?uvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih
 6. povrina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPRE?ENJE LOVSTVA

sufinancirat ?e se:

 1. Subvencija za osiguranje lovita
 2. Subvencija za unos divlja?i u lovite
 3. Subvencija za sprje?avanje teta od divlja?i
 4. Subvencija za ure?enje lovita (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehni?kih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2.Op?i uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju trae

potporu na podru?ju grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na ?itavom podru?ju grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu mati?nog stada enskih rasplodnih grla (goveda, koza, ovaca

i krma?a), i Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih

ivotinja na podru?ju Samoborskog i umbera?kog gorja, mogu ste?i i

fizi?ke odnosno pravne osobe s prebivalitem odnosno sjeditem na

podru?ju grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljite ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

op?ini.

2.2. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora.

2.3. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedni?kih

i dravnih lovita na podru?ju grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvr?eni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na

podru?ju grada Samobora u 2020. godini (Slubene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloenu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu ne?e se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih povrina

do 31. oujka 2020. godine, a zahtjevi se rjeavaju prema redoslijedu

prispije?a, odnosno do utroka sredstava predvi?enih u

Prora?unu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

?e se na slubenoj internet stranici

Grada Samoborawww.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. sije?nja 2020.godine


GRADONA?ELNIK

Kreo Beljak, mag. educ. geogr.v.r.Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 
ZBOR GRA?ANA RAKOVOG POTOKA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Dopis Zbor gra?ana PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Plan izgradnje komunalne infrastrukture u 2020. g. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Utorak, 21 Siječanj 2020 22:04
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   
Poljoprivrednici,
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2. prosinca
2019. godine tri natje?aja iz podmjere 4.1.,
za koje zaprimanje zahtjeva za potporu po?inje od 2.
sije?nja 2020. godine.
Radi se o sljede?im natje?ajima:
1.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.1.
Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
tovno govedarstvo
2.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.2.
Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog
gnojiva u cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli
3.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.3.
Koritenje obnovljivih izvora energije.
Radionice na kojima ?e korisnici biti informirani
o uvjetima natje?aja iz podmjere 4.1. odrati
?e se prema sljede?em rasporedu:
Zagreba?ka upanija:
8. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Gradska vije?nica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
9. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Upravni odjel za poduzetnitvo, investicije i
fondove EU, etalite Frana Lu?i?a 15, Velika Gorica
10. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Centar za kulturu, dr. Franje Tu?mana 9, Jastrebarsko
Na radionicu NIJE potrebna prijava, ulaz je slobodan.
Vie informacija o objavljenim natje?ajima moete prona?i
na stranici:
https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/


 
?estitka PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Ruralni razvoj: MJERA 4 PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Agencija za pla?anja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila

je 2. prosinca 2019. godine tri natje?aja za provedbu podmjere 4.1.

Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa

ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje konkurentnosti

poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)" od 02.01.-28.02.2020.

Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata za ivotinje

i ostalih gospodarskih objekata

Mehanizacija i ostala oprema

Kupnja zemljita i objekata

Op?i i nematerijalni trokovi

4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog gnoja u cilju smanjenja

tetnog utjecaja na okoli" od 02.01.-28.02.2020.

Skladini kapacitetiza stajski gnoj i digestate

Oprema za skladitenje, rukovanje i koritenjestajskog gnoja

Strojevi i oprema za utovar, transport i primjenuorganskog gnojiva

Op?i trokovi i nematerijalni trokovi

4.1.3. "Koritenje obnovljivih izvora energije"od 02.01.-31.03.2020.

Objekti za prijem, obradu i skladitenje sirovinaza proizvodnju

energije iz obnovljivih izvora

Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

(biomasa i sunce)za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika

Objekti za obradu, preradu i skladitenje supstrataza organsku gnojidbu

Strojevi za transport i primjenu supstrataza organsku gnojidbu

Op?i trokovi i nematerijalni trokovi


Ažurirano Utorak, 17 Prosinac 2019 21:13
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Potovani,

Udruga za zatitu potroa?a Grada Samobor uz financijsku potporu

Ministarstva gospodarstva rada i poduzetnitva u cilju provo?enja

zatite potroa?a posebno mladih 10.12.2019. organizira predavanje na

temu Kako postupiti kada stigne ovrha O navedenoj temi govorit ?e

predstavnik FINA-financijske agencije g?a. Sandra Cindri?.

Sudionici predavanja upoznat ?e se sa postupcima koji prethode ovrsi,

prigovori, kada i kako otvoriti zati?eni ra?un, to mora u?initi poslodavac

kod isplate pla?e mirovine osobi koja je pod ovrhom. to u?initi kada se

podmiri iznos ovrhe.

Predavanje ?e se odrati:

10. prosinca 2019. (utorak) sa po?etkom u 19:00 sati

u POP-UP kinu na Autobusnom kolodvoru u Samoboru.

Ljubazno Vas molimo da se odazovete predavanju i upoznate se sa ulogom

i zadacima FINA e u provo?enju ovrha i promjena koje donosi novi Zakon.

Veselimo susretu i zajedni?kom konstruktivnom radu!

S potovanjem.


Izvoditeljica projekta:

Ivana Koller


Ažurirano Subota, 07 Prosinac 2019 22:42
 
Sveti Nikola PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Potovani,

javljam Vam se ispred dramskog studia Feniks Novi!
Ovog ?emo petka 06.12., s po?etkom u 18h, u drutvenom
domu Rakov Potok izvesti prigodan program, kratku predstavu
za djecu. Nakon predstave dolazi Sveti Nikola, koji ?e djeci podijeliti poklone.
Ulaz je besplatan!
S potovanjem,
Alen Jaklenec

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 4 od 24

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok