Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
 • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Vijesti iz Rakovog Potoka
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Stoer civilne zatite Zagreba?ke upanije pozvao je organizatore ve?ih

skupova i okupljanja da obrate pozornost na preporuke Stoera civilne

zatite Republike Hrvatske:

MJERE VEZANE ZA ODGODU ILI OGRANI?AVANJE ORGANIZIRANIH SKUPOVA:

1. Preporu?uje se do daljnjega odgoditi sve skupove i organizirana

okupljanja na kojima sudjeluje vie od 1000 ljudi

2. Svi organizatori okupljanja (ve?ih i manjih) duni su osigurati

najvie higijenske standarde koji uklju?uju:

Jasno istaknute sljede?e upute:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/

Plakat-za-javne-prostore-B1-COVID-19_HR-ENG.pdf

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Pranje_ruku_.pdf

Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima.

Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdre od uobi?ajenog neverbalnog

komuniciranja koje uklju?uje rukovanje i izbjegavaju blii socijalni kontakt.

Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili

povienu temperaturu (ve?u od 37.5 C) da ne dolaze na manifestacije.

Prije po?etka manifestacije dobiti suglasnost upanijskog stoera

civilne zatite i nadlenog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili

propisane upute.

Na?elnik Stoera civilne zatite Zagreba?ke upanije Nenad Babi?

apelira na organizatore da svakako razmotre odga?anje skupova na

kojima se predvi?a vie od 1000 ljudi. U slu?aju da organizatori

ipak ele odrati skup obavezno se moraju javiti upanijskom stoeru

minimalno 7 dana prije doga?anja na e-mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

kako bi ishodili suglasnost Stoera i upanijskog zavoda za javno zdravstvo.

Skupovi i okupljanja na kojima se predvi?a manje od 1000 ljudi ne moraju

imati suglasnost upanijskog stoera, ali moraju ispuniti gore najvie

higijenske standarde.

Ponavljamo upute za gra?ane:

1. Svi gra?ani koji imaju simptome prehlade, a nisu bili u Kini,

Hong-Kongu, Japanu, Junoj Koreji, Singapuru, Iranu i Italiji

(Lombardija, provincije Modena, Parma, Piacenza, Reggio NellEmilia,

Pesaro, Rimini i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano Cusio Osolla,

Vercelli, Padova, Treviso, Venezia i Bozen) unazad 14 dana ne trebaju

se javljati lije?nicima-epidemiolozima, ve? mogu kontaktirati svog

lije?nika obiteljske medicine telefonom.

2. Osobe koje su unazad 14 dana boravile u gore navedenim dravama,

a ne kalju, nemaju povienu temperaturu ili druge znakove prehlade,

moraju se javiti nadlenom lije?niku-epidemiologu ?iji broj mogu

dobiti preko upanijskih centara 112.

3. Osobe koje su boravile unutar 14 dana u gore navedenim dravama,

a koje kalju i imaju povienu temperaturu i druge znakove prehlade,

imaju obvezu javiti se telefonom svom nadlenom lije?niku obiteljske

medicine radi daljnjih uputa.

Tako?er, upanijski stoer Civilne zatite apelira na stanovnike

Zagreba?ke upanije da u slu?aju sumnje na koronavirus ne dolaze

osobno u domove zdravlja i prostore hitne medicine ve? da prema

gore navedenim uputama kontaktiraju svog lije?nika ili deurnog

epidemiologa koji ?e u slu?aju potrebe osigurati prijevoz pacijenata.

Deurni broj pri Zavodu za javno zdravstvo Zagreba?ke upanije je

099 48 27 486.

Ujedno, pozivaju se svi stanovnike Zagreba?ke upanije da se pridravaju

navedenih smjernica i uputa koje se svakodnevno auriraju i objavljuju

na web stranici

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti

/koronavirus-najnovije-preporuke/

Sve informacije vezane uz koronavirus pratite i na web stranicama

https://civilna-zastita.gov.hr/

Preuzeto sa Radio Samobor

Ažurirano Četvrtak, 12 Ožujak 2020 22:15
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Subota, 07 Ožujak 2020 22:50
 
Poziv na demonstraciju rezidbe vo?aka i vinove loze PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


Ažurirano Utorak, 18 Veljača 2020 21:54
 
JAVNI POZIV o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora u 2020. godini PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Temeljem ?lanka 42. Statuta Grada Samobora (Slubene vijesti Grada Samobora

br. 3/16 ., 1/18 i 4/19), i ?lanka 18. Pravilnika o davanju poticaja za razvoj

poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na podru?ju grada Samobora

u 2020. godini (Slubene vijesti Grada Samobora br. 1/20),

gradona?elnik Grada Samobora raspisuje

JAVNI POZIV

o dodjeli potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje

lovstva na podru?ju

grada Samobora u 2020. godini

1. Predmet Javnog poziva:

Financijska sredstva iz Prora?una Grada Samobora za 2020. godinu

dodjeljuju

se za dolje navedene programske mjere.

Unutar programske mjereRAZVOJ POLJOPRIVREDE

sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj sto?arske proizvodnje
 2. Investicije u poljoprivrednim gospodarstvima
 3. Premije osiguranja

Unutar programske mjereRURALNI RAZVOJ sufinancirat ?e se:

 1. Razvoj seoskog turizma
 2. Razvoj seoskih tradicijskih gospodarstava
 3. Obrazovanje i osposobljavanje u poljoprivredi
 4. O?uvanje seoskih tradicijskih gospodarstava
 5. Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih
 6. povrina

Unutar programske mjere RAZVOJ I UNAPRE?ENJE LOVSTVA

sufinancirat ?e se:

 1. Subvencija za osiguranje lovita
 2. Subvencija za unos divlja?i u lovite
 3. Subvencija za sprje?avanje teta od divlja?i
 4. Subvencija za ure?enje lovita (nabava opreme i strojeva)
 5. Subvencija za izgradnju ili adaptaciju lovno uzgojno-tehni?kih
 6. objekata i opremanje
 7. lovno-gospodarskih objekata.

2.Op?i uvjeti za dodjelu potpora:

2.1. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RAZVOJ

POLJOPRIVREDE

imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik

poljoprivrednih gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a koje imaju

prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora te

poljoprivrednu proizvodnju, stoku ili gospodarski objekt za koju trae

potporu na podru?ju grada Samobora.

Iznimno, pravo na potporu unutar mjere Investicije u poljoprivrednim

gospodarstvima na ?itavom podru?ju grada Samobora te mjere Potpora

za nabavu mati?nog stada enskih rasplodnih grla (goveda, koza, ovaca

i krma?a), i Potpora za o?uvanje izvornih i zati?enih pasmina doma?ih

ivotinja na podru?ju Samoborskog i umbera?kog gorja, mogu ste?i i

fizi?ke odnosno pravne osobe s prebivalitem odnosno sjeditem na

podru?ju grada Samobora kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost,

a imaju locirano poljoprivredno zemljite ili proizvodni gospodarski

objekt izvan katastarskih granica grada Samobora odnosno u susjednoj

op?ini.

2.2. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere RURALNI

RAZVOJ imaju

obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih

gospodarstava kao i fizi?ke odnosno pravne osobe kojima je osnovna

djelatnost poljoprivredna proizvodnja ili bavljenje seoskim turizmom,

a imaju prebivalite odnosno sjedite na podru?ju grada Samobora.

2.3. Pravo koritenja sredstava unutar programske mjere POTICANJE

RAZVOJA LOVSTVA imaju lovozakupnici ili koncesionari zajedni?kih

i dravnih lovita na podru?ju grada Samobora.

2.4. Ostali uvjeti za dodjelu potpora utvr?eni su Pravilnikom o dodjeli

potpora za razvoj poljoprivrede, ruralni razvoj i unapre?enje lovstva na

podru?ju grada Samobora u 2020. godini (Slubene vijesti Grada

Samobora br. 1/20). Zahtjevi koji nemaju priloenu potpunu dokumentaciju,

odnosno koji ne udovoljavaju svim uvjetima Pravilnika i Javnog poziva

za pojedinu potporu ne?e se razmatrati.

3. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi: GRAD SAMOBOR,

Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte Europske unije, Trg kralja

Tomislava 5, 10430 Samobor.

4. Vrijeme trajanja Javnog poziva: Do 30. studenog 2020. godine, osim

potpora unutar programske mjere RURALNI RAZVOJ, podmjera

Agrotehni?ke mjere za ure?enje i odravanje poljoprivrednih povrina

do 31. oujka 2020. godine, a zahtjevi se rjeavaju prema redoslijedu

prispije?a, odnosno do utroka sredstava predvi?enih u

Prora?unu Grada Samobora za 2020. godinu.

5. Informacije : Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte

Europske unije Grada Samobora, Trg kralja Tomislava 5,

10430 Samobor, soba 133, na broju telefona 01/3363-177.

Detaljnije informacije o potporama kao i obrasci Zahtjeva objavit

?e se na slubenoj internet stranici

Grada Samoborawww.samobor.hr.

KLASA: 320-09/20-01/1

URBROJ: 238-11-03-03/01-20-2


U Samoboru 27. sije?nja 2020.godine


GRADONA?ELNIK

Kreo Beljak, mag. educ. geogr.v.r.Ažurirano Četvrtak, 30 Siječanj 2020 22:14
 
ZBOR GRA?ANA RAKOVOG POTOKA PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Dopis Zbor gra?ana PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
Zapisnik sa 16. sjednice VMO PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   


 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
Plan izgradnje komunalne infrastrukture u 2020. g. PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Ažurirano Utorak, 21 Siječanj 2020 22:04
 
PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   
Poljoprivrednici,
Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 2. prosinca
2019. godine tri natje?aja iz podmjere 4.1.,
za koje zaprimanje zahtjeva za potporu po?inje od 2.
sije?nja 2020. godine.
Radi se o sljede?im natje?ajima:
1.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.1.
Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje
konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava
tovno govedarstvo
2.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.2.
Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog
gnojiva u cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli
3.Natje?aj za provedbu tipa operacije 4.1.3.
Koritenje obnovljivih izvora energije.
Radionice na kojima ?e korisnici biti informirani
o uvjetima natje?aja iz podmjere 4.1. odrati
?e se prema sljede?em rasporedu:
Zagreba?ka upanija:
8. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Gradska vije?nica, Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec
9. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Upravni odjel za poduzetnitvo, investicije i
fondove EU, etalite Frana Lu?i?a 15, Velika Gorica
10. sije?nja 2020. u 11.00 sati
Centar za kulturu, dr. Franje Tu?mana 9, Jastrebarsko
Na radionicu NIJE potrebna prijava, ulaz je slobodan.
Vie informacija o objavljenim natje?ajima moete prona?i
na stranici:
https://ruralnirazvoj.hr/objavljena-tri-natjecaja-za-podmjeru-4-1/


 
?estitka PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 5 od 26

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok