Galerija Slika

PrijavaRakov Potok Rakov Potok
Greška
  • XML Parsing Error at 1:460. Error 9: Invalid character
Mjera 4 ruralnog razvoja- OTVORENI NATJE?AJI PDF Ispis E-mail
Autor RP-admin   

Potovani,

obavjetavamo Vas otrenutnim novostima u naem poduze?u.

Tetida je hrvatski ekspert s 15godinjim iskustvom u regionalnim

inicijativama i financiranju putem EU fondova. Naa vizija je stvaranje

odrivog, uklju?ivog i pametnog poslovnog okruenja. U nastavku

donosimo informacije o otvorenim natje?ajima.


Dugoo?ekivani natje?aji iz mjere 4 Ruralno razvoja

Stru?ni savjetnici:

Kontakt broj za kontinentalnu Hrvatsku:

Mirko 098 2769 56 ili email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kontakt broj za jadransku Hrvatsku:

Simon 099 88 74 071 ili email Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Restrukturiranje, modernizacija i pove?anje

konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava

ulaganja u proizvodnju povr?a u zati?enom

prostoru plasteniku


Datum zavretka natje?aja: 30.04.2021.
Ukupan prora?un 150.000.000,00 HRK
Svrha Natje?aja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava u sektoru povr?a u zati?enim prostorima

plastenicima.
Prihvatljivi korisnici:
fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske

veli?ine poljoprivrednog gospodarstva od

6.000 EUR SO 250.000 EUR SO

-proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacija za sektor

relevantan za ovaj

Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najvia visina javne potpore po projektu iznosi 150.000 EUR.
Intenzitet javne potpore:
Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika

Hrvatska s 15% udjela)
Intenzitet potpore po projektu moe se uve?ati za dodatnih

20% u sljede?im slu?ajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b.ulaganje se odvija u planinskom podru?ju, podru?ju sa zna?ajnim

prirodnim ograni?enjima ili ostalim podru?jima s posebnim ograni?enjima

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i od 70 % od

ukupno prihvatljivih trokova projekta.


Zbrinjavanje, rukovanje i koritenje stajskog gnojiva u

cilju smanjenja tetnog utjecaja na okoli


Datum zavretka natje?aja: 30.04.2021.

Ukupan prora?un50.000.000,00 HRK

Svrha Natje?aja je smanjenje tetnog utjecaja

na okoli te pove?anje plodnosti tla.

Prihvatljivi korisnici:

a) fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacija za sektor relevantan

za ovaj Natje?aj.

Intenzitet javne potpore:

Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najvia visina javne potpore po projektu iznosi:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike ?iji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri

godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji

od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vo?enja poslovnih

knjiga i korisnike obveznike vo?enja poslovnih knjiga koji ne posjeduju

financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slu?aju

zajedni?kih projekata.

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i od 50 % od ukupno

prihvatljivih trokova projekta.

Modernizacija i pove?anje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava (ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva)


Datum zavretka natje?aja:30.04.2021.
Svrha Natje?aja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih

gospodarstava u sektoru svinjogojstva.

Ukupan prora?un250.000.000,00 HRKod ?ega:
- 125.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna

gospodarstva ekonomske veli?ine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge

ili proizvo?a?ke organizacije)
- 125.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva

ekonomske veli?ine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi prijavitelji:
a) fizi?ke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvo?a?ke organizacije priznate sukladno posebnim propisima

kojima se ure?uje rad proizvo?a?kih organizacijaza sektor relevantan

za ovaj Natje?aj.Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1

ovoga Natje?aja.

Javne potpore po Natje?aju:
Najnia visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najvia visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna

gospodarstva ekonomske veli?ine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge

ili proizvo?a?ke organizacije)
b) do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva

ekonomske veli?ine preko 250.000 EUR)
c) do 100.000 EUR za korisnike ?iji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri

godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji

od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vo?enja poslovnih

knjiga i korisnike obveznike vo?enja poslovnih knjiga koji ne posjeduju

financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slu?aju

zajedni?kih projekata.

Najve?i intenzitet kombinirane potpore ne smije biti ve?i

od 50 % od ukupno prihvatljivih trokova projekta.
Intenzitet potpore po projektu moe se uve?ati za dodatnih

20% u sljede?im slu?ajevima:
a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
b.ulaganje se odvija u planinskom podru?ju, podru?ju sa zna?ajnim

prirodnim ograni?enjima ili ostalim podru?jima s posebnim

ograni?enjima

Ako se smatrate kandidatom za navedene natje?aje ili imate. potrebu

za kreditna sredstvakontaktirajte nas na dolje navedene kontakte.

Stojimo Vam na raspologanju i elimo svako dobro.


Srda?no!

Simon Ferjuc, direktor Tetida d.o.o.

Kontakt broj za kontinentalnu Hrvatsku:

Mirko 098 2769 56 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Kontakt broj za jadransku Hrvatsku:

Simon 099 88 74 071 ili e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptAžurirano Srijeda, 06 Siječanj 2021 11:22
 

Reklame

Baner
Baner
Baner

Mjetani na koje smo ponosni

Ankete

Ocijenite rad Vije?a mjesnog odbora Rakov Potok