Poziv na javnu tribinu u MO Vrbovec Samoborski Ispis
Grad Samobor poziva stanovnike Mjesnog odbora Vrbovec Samoborski koji stanuju u neposrednoj blizini odlagališta, kao i sve zainteresirane gra?ane, na javno predstavljanje projekta sanacije odlagališta neopasnog otpada Trebež, u ponedjeljak, 15. lipnja 2015. godine u prostorima Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vrbovec Samoborski, Vrbovec 79, s po?etkom u 18:30 sati.
Projekt je financiran u okviru Operativnog programa ‘’Zaštita okoliša’’ za programsko razdoblje 2007.-2013., a njegov ukupni iznos je 99.192.872,00 kuna.
Bit ?e predstavljeni i:
Izvo?a? radova - Zajednica ponuditelja EURCO d.d. i ?uro ?akovi? Holding d.d.
Pružatelj usluge stru?nog nadzora - INVESTINŽENJERING d.o.o.
Pružatelj tehni?ke podrške – Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.
 
Projekt sanacije odlagališta Trebež uklju?uje sanaciju tijela odlagališta na kojem se u razdoblju od 1968. do 2007. godine odlagao komunalni i neopasni industrijski otpad.
Europska unija sufinancira projekt u iznosu od 85%, dok ?e preostalih 15% sufinancirati Fond, kao institucija nadležna za sufinanciranje sanacija odlagališta.
Procijenjeno je kako je na površini veli?ine 37.000 m² odloženo oko 377.000 tona komunalnog i industrijskog otpada.