Radovi gotovi kroz desetak dana Ispis

Mjesni odbor Rakov Potok ovog je ljeta prionuo na ure?enje mjesnog groblja te su se ure?ivale staze, proširio i uredio plato ispred mrtva?nice te je sprovedena voda i struja do križa, kako bi se lakše održavala grobna mjesta.

Rješavalo se i pitanje drenaže i odvodnje prema ve? postoje?oj mreži odvodnje. Kako nam je rekao predsjednik MO Branimir Šiljak radovi su i prošireni na još jedan krak te je upravo pri samom kraju priprema za asfaltiranje kako bi sljede?eg tjedna po?elo i asfaltiranje tih staza.

Uz to je ure?en i plato uz križ te je i on dobio nove oplo?nike. Izvo?a? radova je poduze?e TRP, koje je dalo najpovoljniju od ?ak ?etiri pristigle ponude. Stru?njaci ocjenjuju da su radovi izvedeni vrlo stru?no i kvalitetno!

                        

Ostatak fotografija pogledajte u našoj galeriji ...


AĹľurirano Ponedjeljak, 16 Kolovoz 2010 15:01